Regionoviny
Rok v školstve sa niesol v duchu systémových zmien

 AKTUALITY
 • V Bratislave si verejne môžete opäť posedieť Projekt Sadni si! prináša do verejných priestorov voľné verejné sedenie, ktoré upriamuje pozornosť ľudí na verejné priestory, kde si môžu príjemne posedieť. Hoci na týchto miestach lavičky alebo iný mobiliár...
 • Dubnica nad Váhom: Čo znamenajú sochy, objavujúce sa po meste? Inovatívny festival využíva priestory interiéru i exteriéru na to, aby ukázal, že umenie nemožno umlčať ani v časoch pandémie. Umenie bezpečne, umenie bez obmedzení a umenie pre každého. Od 15. mája 2021 všetkých priaznivcov kultúry,...
 • V Košiciach ožili fontány, do piatku ich sprevádzkujú 15 Začiatok mája je v Košiciach už tradične v znamení spúšťania fontán v metropole východu. Tie spravuje Správa mestskej zelene (SMsZ). Jej zamestnanci v uplynulých dňoch uskutočnili jarnú údržbu a repasovanie čerpadiel, ktoré sú...
 • Pravidlá platia aj pre novinárov – Etický kódex Nenávidení aj milovaní. Novinári. Deň čo deň sa spoločnosť stretáva s prácou osôb, ktoré sa venujú žurnalistike. Práve oni sú tými, ktorí širokú verejnosť informujú o aktuálnych udalostiach doma aj...
 • Redaktor lovil v rieke podvodníkov Šmejdi. Takýmto názvom označuje naša spoločnosť podvodníkov, ktorí sa snažia pripraviť nič netušiacich ľudí o ich peniaze. Až do dnešných dní sa môžeme bežne stretnúť s podomovými predajcami, ktorí sa...
Rok v školstve sa niesol v duchu systémových zmien
20 marca
15:00 2021

Uplynulé mesiace v školstve sa niesli v duchu systémových zmien a investícií. Tých, ktoré bolo nutné urobiť vzhľadom na pandémiu koronavírusu, ale aj tých, ktoré bolo po rokoch v oblasti vzdelávania potrebné zrealizovať. Riešenie dištančného vzdelávania, kroky vpred v regionálnom školstve aj príprava opatrení z Plánu obnovy.

Minister školstva Branislav Gröhling bilancoval uplynulý rok v školstve a opatrenia, ktoré sa mu za prvý rok vo funkcii podarilo zrealizovať. „Uplynulý rok bol naozaj náročný a dynamický. Nastúpili sme do rezortu, kde sa dlho o zmenách iba hovorilo a čakalo sa na ne, ale nerobili sa. Navyše nám tento rok skomplikovala aj pandémia koronavírusu, ktorá ovplyvnila dianie v našich životoch a v každej oblasti verejného diania, aj v školstve,“ uviedol.

„Veľmi pekne ďakujem všetkým učiteľom, učiteľkám, riaditeľom, riaditeľkám, vychovávateľom, vychovávateľkám, asistentom a asistentkám a všetkým zamestnancom v školstve za ich prácu, ktorú odviedli minulý rok,“ doplnil Gröhling. 

Po nástupe do funkcie musel spraviť viacero zmien. Prvou z nich bolo riešenie dištančného vzdelávania. „Hneď po nástupe sme za 4 dni spustili web Učíme na diaľku za nulové náklady. Už počas prvého dňa tento web navštívilo 119-tisíc ľudí,“ ozrejmil minister školstva. ŠPÚ zároveň pripravil viaceré webináre, semináre a odporúčania pre učiteľov (spolu 41 webinárov, dostupných aj na YouTube, kde si ich pozrelo 45 000 ľudí). Takisto sa v čase dištančnej výučby podarilo sprístupniť učebnice v digitálnej forme. Učitelia tiež dostali možnosť požiadať o navýšenie dát a volaní. Aktuálne to využíva vyše 31 600 učiteľov. „V októbri roku 2020 sme investovali prvých 6 miliónov eur na nákup digitálnych technológií a v januári ďalšie 3 milióny eur na tento účel. Príspevok dostalo 2265 škôl. V Pláne Obnovy sme navyše na digitalizáciu školstva vyčlenili 180 miliónov eur,“ spresnil.

EDU TV

Spustený bol aj projekt EDU TV, na ktorom postupne pribúdajú ďalšie videá. Aktuálne ich je 555, nachádzajú sa tam aj videá pre nepočujúcich a videá v jazyku národnostných menšín. Vzdelávanie prostredníctvom obrazoviek fungovalo aj vďaka televíznemu vysielaniu. Relácia Školský klub mala 45 dielov, ktoré boli doplnené o pracovné listy, a to nielen v slovenskom jazyku, ale aj v maďarčine a rómčine.

Rovnako sa rezortu školstva podarilo umožniť prednostné očkovanie zamestnancov škôl, ktorí mali o to záujem. Konkrétne túto možnosť využilo viac ako 50 700 učiteľov a niekoľko tisíc odborných a nepedagogických zamestnancov.

V regionálom školstve

Nemenej dôležité úspechy sa podarilo zrealizovať aj v regionálnom školstve. „Vyčlenili sme 60 miliónov eur na udržanie miest v materských školách, celkovo ide o 23 865 zamestnancov,“ priblížil minister školstva. Materským školám bolo umožnené čerpanie rozvojových projektov a vytvoril sa pre ne projekt Múdre hranie. Takto bolo podporených 706 materských škôl.

„Pomohli sme aj ZUŠ. Investovali sme 20 miliónov eur na udržanie miest v týchto školách, podporených bude 6 192 zamestnancov a 716 ZUŠ.“

Taktiež rezort školstva investoval 82 miliónov eur do asistentov a podporných tímov na školy. Konkrétne ide o 1947 asistentov a 778 členov podporného tímu (psychológov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pedagógov).

Mnisterstvo tiež pripravilo reformu poradenského systému aj s pomocou zdrojov z Plánu obnovy. Okrem 82 miliónov v roku 2020, ministerstvo vyčlenilo navyše v roku 2021 dodatočných 8 miliónov eur na asistentov.

Jedným z hlavných z dosiahnutých cieľov je aj otvorenie trhu s učebnicami, ktoré dlhodobo požadovali školy, učitelia aj odborníci. V roku 2020 sa do učebníc investovalo najprv 11 miliónov eur, následne ďalších 5 miliónov eur. „Teraz v roku 2021 investujeme prvých 6 miliónov eur a v júni je naplánovaná investícia 8 miliónov eur do učebníc pre školy,“ doplnil Gröhling.

Nebola to však posledná investícia do regionálneho školstva. Finančnú podporu v objeme 11 miliónov na odmeny pre 82 000 zamestnancov škôl sa podarilo nájsť na záver roka vo vlastných zdrojoch ministerstva.

Zníženie byrkracie na školách

Úspešným a požadovaným krokom bolo aj zníženie byrokracie na školách. Pripravili sa tiež novely kľúčových zákonov, akými sú školský zákon, zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch či zákon o odbornom vzdelávaní.

Inšpiráciu pri modernizácii priestorov škôl s cieľom podporiť najmä inovatívne prístupy k výučbe, spoluprácu, skupinové riešenie problémov či medzipredmetovú výučbu budú môcť učitelia a riaditelia nájsť v modelovej škole. „Vyhlásime tiež výzvu v sume 3 milióny eur a riaditelia budú môcť požiadať o príspevok na modernizáciu priestorov. Táto škola bude zároveň slúžiť aj ako vzdelávacie centrum pre učiteľov,“ pripomenul šéf rezortu školstva.

Výziev bolo niekoľko

Výziev na modernizáciu vybavenia však bolo viacero. Napríklad na zlepšenie zariadenia jedální sa vyčlenilo vlani 750 000 eur, v tomto roku to boli až 2 milióny eur. Pol milióna eur sa vyčlenilo na výzvu na letné školy, zaujímavé boli aj projekty na nákup kníh či didaktických pomôcok. Na iniciatívu Čítame radi, určenú pre základné školy bola vyčlenená suma 780 000 eur, na Múdre hranie pre materské školy 500 000 eur. Rovnaká čiastka bola určená aj na doučovanie žiakov pod názvom Spolu múdrejší.

Rezortu školstva pod Gröhlingovým vedením sa tiež podarilo zrealizovať viacero zmien aj v oblasti eurofondov, vedy a výskumu. „Odkontrolovali sme sporné stimuly na vedu a výskum z minulosti. Spolupracovali sme pri tom s Nadáciou Zastavme Korupciu. Výrazne sme počas  jedného roka zvýšili zazmluvnenie a čerpanie eurofondov. Bohužiaľ, stav eurofondov na školstve bol veľmi zlý, čo sa týka čerpania aj zazmluvnenia, ale podarilo sa nám zlepšiť v oboch oblastiach.“

V prioritnej osi vzdelávanie Operačný program Ľudské zdroje sa podarilo zvýšiť zazmluvnenie eurofondov o 46 percent. V tejto istej osi sa zvýšilo aj samotné čerpanie eurofondov, a to o 78 percent. Vo výskume a inováciách Operačný program integrovaná infraštruktúra sa zvýšilo zazmluvnenie z 301 na 498 miliónov eur a čerpanie z pôvodných 48,5 milióna eur na 109 miliónov eur. „Som veľmi rád, že sme dohodli a schválili pridružené členstvo Slovenska v ESA (Európskej vesmírnej agentúre). Prvýkrát po 10 rokoch sme pod APVV pripravili 2 nové programy na podporu výskumu a vývoja, jeden zameraný na výskum v oblasti Covid-19 a druhý na podporu zapojenia do projektov Horizont,“ uviedol.

Okrem vedy dostal podporu aj šport. 2 milióny eur putovali do športových klubov, ďalších 10 miliónov eur je pripravených na čerpanie.

Na školstvo určených 800 miliónov eur

Mimoriadne dôležitým zlomom v oblasti školstva je Plán obnovy pre vzdelávanie, ktorého efektom bude množstvo zásadných reformných zmien. Celkovo je na školstvo určených 800 miliónov eur, na vedu a výskum je v ňom určených 600 miliónov eur.  „Išlo o plán, na ktorom sme na školstve robili dlhé mesiace a chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí sa o jeho vznik zaslúžili. Menovite aj ministrovi financií Eduardovi Hegerovi za jeho ústretovosť a spoluprácu. Ide o reformný plán, ktorý má po prvýkrát v histórií slovenského školstva finančné krytie,“ upresnil. Konkrétne pôjde o 180 miliónov eur, ktoré sú určené na digitalizáciu škôl a zakúpenie počítačov pre učiteľov a žiakov. 110 miliónov pôjde na dobudovanie kapacít a rozšírenie materských škôl, 50 miliónov eur je určených na vzdelávanie učiteľov. 41 miliónov bude investovaných na ďalšie otváranie trhu s učebnicami a zabezpečenie dostatku učebníc do škôl. V Pláne obnovy sú tiež zakomponované zmeny v učive, v spôsoboch a formách vzdelávania na školách.O autorovi

admin

adminIné články0 Komentárov

Bez komentára/ov!

Momentálne neexistujú žiadne komentáre, chcete ich pridať?

Napíšte komentár

Komentovať môžu iba registrovaní používatelia.

MEDZINÁRODNÉ DNI

-Deň víťazstva nad fašizmom

-Svetový deň Červeného kríža

-Svetový deň chôdze

07. 05.2021, Meniny má: Ingrida.

Pozitívne rádio

Live vysielanie

UDALOSTI

 • 1902 – výbuch sopky Pelée na karibskom ostrove Martinik; sopka úplne zničila mesto St. Pierre a zahynulo 28 000 ľudí
 • 1945 – ukončenie druhej svetovej vojny v Európe
 • 1962 – prvý testovací štart nosnej rakety Atlas-Centaur skončil haváriou
 • 1984 – Sovietsky zväz oznámil, že bude bojkotovať Letné olympijské hry 1984 v Los Angeles
 • 1984 – štart nákladnej lode Progress 21 k stanici Saľut 7
 • 1985 – štart francúzskeho komunikačného satelitu Telecom-1B a amerického komunikačného satelitu Gstar-1 z kozmodrómu Kuru

Los Brados – Lásku nezastavíš

KALENDÁR

máj 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Partner

Zdravie a krása