Regionoviny

Buď dobrým diskutérom

 1. Prosíme Vás, aby ste k ostatným používateľom pristupovali s úctou, nezneužívali diskusie na vyhrážky, obťažovanie, reklamu, nevnucovali svoje názory ostatným. Akékoľvek osobné útoky, zvlášť voči ostatným diskutujúcim sú neprípustné.
 2. Absolútne neprípustné sú príspevky obhajujúce alebo podnecujúce násilie, fanatizmus, rasizmus, zakázané hnutia alebo sekty, nenávisť ku konkrétnym ľuďom, alebo ku skupinám obyvateľov, (k etnickým alebo náboženským) skupinám, rovnako aj príspevky obsahujúce obscénnosti alebo vulgarizmy.
 3. Je neprípustné znevažovanie práce, urážanie tímu redakcie,  prípadne zneváženie dobrého mena portálu regionoviny.sk
 4. Zakázané je v cudzom mene, vydávať sa za moderátora, alebo správcu Regionoviny.sk, alebo za inú (najmä verejne činnú) osobu, ktorá by sa takýmto konaním mohla cítiť poškodená.
 5. Neprípustné je zaplavovať diskusie viackrát tým istým príspevkom, viacnásobným odkazom na konkrétnu webovú stránku alebo príspevkom s grafickými prvkami, ktorých cieľom je pritiahnuť naň pozornosť (flooding), prípadne zaplavovať diskusiu viacnásobnou registráciou.
 6. Neprípustné je propagovať v diskusiách komerčné produkty alebo súkromné firmy, alebo zverejňovať odkazy na ich webové stránky. Tim Regionovín si vzhradzuje právo niektoré takéto príspevky ponechať, podľa vlastného uváženia.
 7. Neprípustné je využívať pri prístupe na www.regionoviny.sk anonymizéry, jednorázové maily,  alebo svojou povahou podobné programové vybavenie. Porušenie týchto pravidiel sa trestá blokovaním prístupu na portál.

Dodržiavaj zákony

 1. Pri používaní našich služieb ste zodpovední za dodržiavanie všetkých právnych úprav a zákonov, ktoré sa vzťahujú na miesto vášho aktuálneho pobytu tak ako aj všetkých právnych úprav a zákonov platných v Slovenskej republike.
 2. www.regionoviny.sk je zakázané používať na šírenie ohováračských, nactiutŕhačských, obscénnych a iných protizákonných materiálov. Za protizákonné materiály sa môžu považovať napríklad detská pornografia, niektoré informácie týkajúce sa drog, informácie navádzajúce alebo umožňujúce porušovanie autorského práva a podobne.
 3. Zverejňovanie odkazov na webové stránky, ktorých obsah je v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, je zakázané. Týka sa to napríklad stránok propagujúcich rasizmus, ponúkajúce nelegálny softvér, pornografiu a podobne.
 4. Prevádzkovateľ www.regionoviny.sk nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi.

 

Snaž sa byť  zodpovedný

 1. Interbetové noviny www.regionoviny.sk, Vám umožňuje komunikovať prostredníctvom tohto servera, nepreberá však zodpovednosť za obsah pridaný používateľmi ani ich hodnotenie ostatných diskutujúcich. Používatel služieb na www.regionoviny.sk vstupom inzercie, fóra, alebo komentárov vyjadril skutočnosť, že sa s týmito pravidlami oboznámil. V prípade, že chcete vystupovať pod vlastným menom odporúčame Vám registráciu, aby v žiadnom prípade nemohlo dôjsť k zneužitiu Vášho mena. Upozorňujeme Vás, že sa vystavujete riziku možného zneužitia Vášho mena a zvýšeného rizika porušenia Vašich osobných práv. Ak sa tak stane, kontaktujte nás na adrese regionoviny@regionoviny.sk. Pokiaľ máte podozrenie, že niektorí diskutujúci pravidlá porušujú, prosím, informujte nás formou e-mailu na adrese regionoviny@regionoviny.sk.
 2. Pri posudzovaní informácií získaných z diskusných fór nezabúdajte, že informácie môžu pochádzať od ľudí rozličného veku a skúseností a môžu byť zavádzajúce. Zvážte ich dôveryhodnosť skôr, než na základe nich podniknete akékoľvek akcie. www.regionoviny.sk  upozorňuje všetkých užívateľov služieb (komentárov, fóra, inzercie), že hodnotenie vložených komentárov robí administrator na základe týchto pravidiel, bez povinnosti zdôvodnenia svojich rozhodnutí. Hodnotenie a zásah moderátora do fóra, resp. komentárov je subjektívne a robí sa so zámerom chrániť práva užívateľov a servra Regionoviny.sk.

Komentáre, registrácia

Komentáre k článkom môžu pridávať len registrovaní užívatelia. K registrácií si musí každý užívateľ zvoliť užívateľské meno, heslo a musí mať funkčnú e-mailovú schránku. Nie je dovolené si zvoliť užívateľské meno, ktoré navodzuje dojem, že užívateľ je prevádzkovateľom stránky (napríklad: administrátor, regionoviny, redakcia, atď), vulgárne, urážlivé, zavádzajúce (napríklad si zvoliť skutočné meno inej osoby). Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo meniť užívateľské meno registrovaných užívateľov bez udania dôvodu.Pri registrácií nie je dovolené využívať služby jednorázových e-mailov. Takáto tregistrácia bude automaticky odstránená.
Administrátor si vyhradzuje právo zamedziť prístup k službe, komentárov tzv. najomným komentárorom, nástenkárom, spamerom – zaplavujúcich diskusiju z akéhokoľvek zištného – politického resp. komerčného účelu z dôvodu vkladania veľkého počtu komentárov s identickým obsahom bez prínosu, čím diskusiju znehodnocujú.
Registráciou užívateľ súhlasí s tým, že ho prevádzkovateľ stránky môže oslovovať prostredníctvom e-mailu.
Všetky údaje použité pri registrácií užívateľov sú dôverné, prevádzkovateľ ich bez súhlasu užívateľa neposkytne tretím osobám.

 

Pravidlá poskytovanej služby bezplatnej inzercie

 

 1. Za obsah inzerátu je zodpovedný inzerent.
 2. Bezplatná inzercia www.regionoviny.sk slúži predovšetkým na účely občianskej, nekomerčnej inzercie
 3. Nie je povolené do inzerátov vkladať linky komerčného charakteru
 4. www.regionoviny.sk si vyhradzuje právo vyraďovania inzerátov podľa vlastného uváženia, najmä inzeráty
 5. komerčného charakteru, príp. odporujúceho charakteru občianskej inzercie.
 6. Užívateľ zadaním inzerátu vyslovil súhlas s jeho potrebnými korektúrami, keď nesmie byť zmenená jeho podstata,
 7. termíny a potrebné údaje (cena, poloha, rozmer, počet, veľkosť a pod.).
 8. Všetky údaje, podliehajú zákonu č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov a budú spracované a použité len k účelu, na ktorý dal inzerent súhlas.
 9. www.regionoviny.sk si vyhradzuje práva vyraďovania inzerátov, ktoré ponúkajú “rýchle pôžičky, rýchle zárobky, posiťovacie služby, finančné poradenstvo,štíhlu líniu, sexuálne služby, zdravotné preparáty” a ďalšie služby, alebo výhody, ktoré nie sú pomenované jednoznačne, prípadne môžu záujemcu zavádzať, alebo porušiť jeho práva, prípadne často sa opakujúce inzeráty (zaplavenie, spam).
 10. Inzeráty budú zverejnené v inzertnom systéme na www.regionoviny.sk
 11. Užívateľ registrovaním inzerátu súhlasí, aby bol jeho inzerát zverejnený.


0 Komentárov

Bez komentára/ov!

Momentálne neexistujú žiadne komentáre, chcete ich pridať?

Napíšte komentár

Komentovať môžu iba registrovaní používatelia.

Rádio Extra

Free Shoutcast HostingRadio Stream Hosting

Dnes je:

KALENDÁR

júl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Partner

Zdravie a krása