Regionoviny
Pravidlá platia aj pre novinárov – Etický kódex

 AKTUALITY
  • Záhrada kvitnúcich kvetov od Ivety Bencovej v Galérii SPP Prvý jarný týždeň bude v Galérii SPP patriť otvoreniu výstavy Záhrada slovenskej výtvarníčky Ivety Bencovej, ktorá naplní priestor rozkvitnutými kvetmi. Návštevníci si môžu pozrieť expozíciu malieb, ako aj keramických objektov....
  • SVETOVÝ DEŇ VODY 2023 Asociácia vodárenských spoločností si 22. marca pripomína Svetový deň vody, ktorý každoročne vyhlasuje Organizácia spojených národov. Tento rok sa zameriava na urýchlenie zmien na vyriešenie krízy v oblasti vody a...
  • Lučenec: V mestskom sade pribudli SLNEČNÉ HODINY Slnečné hodiny sú prastarým prostriedkom na meranie času. Rotácia Zeme spôsobuje zdanlivý pohyb Slnka po oblohe. Slnko vrhá tieň, ktorý potom za pomoci tienidla a stupnice ukazuje čas. Najstaršie zmienky...
  • Novembrový program v Novohradskom múzeu a galérii Aj tentokrát vám Novohradské múzeum a galéria prináša krátky program na november. Určite je sa na čo tešiť, ponuka je pestrá. Rôzné hry či aktivity najmä pre deti. A samozrejme...
  • Festival AMAVET má už 25 rokov Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) vás pozýva na jubilejné finále súťaže – 25. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET 2022. Podujatie sa uskutoční v dňoch 7. a 8....
Pravidlá platia aj pre novinárov – Etický kódex
04 mája
06:30 2021

Nenávidení aj milovaní. Novinári. Deň čo deň sa spoločnosť stretáva s prácou osôb, ktoré sa venujú žurnalistike. Práve oni sú tými, ktorí širokú verejnosť informujú o aktuálnych udalostiach doma aj vo svete. Niekedy je však nesmierne zložité dôverovať práci novinárov. Myšlienky mnohých z nás smerujú práve k znevažovaniu tejto profesie. Svetom sa neustále šíria názory o nedôveryhodnosti novinárov. V tomto článku sa môžeme spoločne pozrieť na novinársku prax. Dozvieme sa aspoň časť pravidiel, ktorými sa žurnalisti musia riadiť, a ktoré sú obsiahnuté v Etickom kódexe žurnalistov.

Pravidlá nie len pre novinárov

Etický kódex, ktorými sa žurnalisti v SR riadia, bol schválený v roku 2017. Ten obsahuje pravidlá, ktoré sú blogeri, novinári, editori či fotografovia povinní dodržiavať. Účelom tohto kódexu je napomôcť žurnalistom k tomu, aby informácie, ktoré sprostredkúvajú verejnosti boli v súlade s platnými právnymi predpismi a dobrými mravmi.

Už od začiatku vyzdvihuje etický kódex hodnoty, ktoré sú vlastné spoločnosti ako-takej. Hodnoty osobnej slobody, spravodlivosti a slušnosti sa zakorenili v našich srdciach pred desiatkami rokov a o ich neustálu revitalizáciu sa každý jeden z nás snaží deň čo deň. V prípade neakceptácie týchto hodnôt hovoríme o tom, že žurnalista koná neeticky. Tieto hodnoty etický kódex projektuje do siedmych zásad. Tie slúžia novinárovi v čo najvhodnejšej realizácii svojho povolania. Ide o zásady nestrannosti, objektívnosti, vyváženosti, čestnosti, pravdivosti, zodpovednosti či overovania zdrojov a faktov, s ktorými žurnalista pracuje.

Metódu jednej babky Etický kódex odmieta

Pochopenie daných zásad môže byť však vždy ovplyvnené subjektívnym chápaním. Aj z toho dôvodu sa Etický kódex snaží o konkrétnejšie vysvetlenie žurnalistického konania.

V prípade najdôležitejšej zásady – zásady overovania zdrojov a faktov, striktne odmieta riadiť sa výrokom „jedna babka povedala“. Z dôvodu dôveryhodnosti článku etický kódex od novinára vyžaduje, aby informácie, s ktorými pracuje mal overené u viacerých od seba nezávislých zdrojov. Tieto zdroje je novinár zároveň povinný uverejniť a uviesť vo svojom článku. Výnimku etický kódex udeľuje len v prípade, že získané informácie sú verejnosti všeobecne známe alebo pochádzajú od utajených či dôverných zdrojov.

Všetky informácie, ktoré novinár získa, smie uverejniť až v tom okamihu, kedy je presvedčený o ich pravdivosti. Pri práci so získanými údajmi musí novinár vždy vnímať vzájomné súvislosti získaných faktov a ich kontexty. V prípade, že novinár nemá istotu pravdivosti získaných informácií, je povinný dané informácie neuverejniť. Týka sa to aj situácií, kedy sú dané informácie skreslené či neúplné.

Každý má svoju česť, ktorú je potrebné chrániť

Etický kódex vyzdvihuje okrem iného aj česť. Ide o česť žurnalistu aj objektu, o ktorý sa novinár zaujíma. Jedným z najzásadnejších skutkov, kedy hovoríme, že ide o ohrozenie cti novinára, je situácia korupcie. Žurnalista je povinní odmietnuť akýkoľvek dar či výhodu, ktorá plynie z jeho práce a môže jeho novinársku prax ohroziť. Dôvodom nemusí byť práve negatívna pohnútka darcu, ale možná kreácia zaviazanosti novinára voči darcovi. Práve odmietnutím daru novinár poukáže, že jeho prax nie je závislá na výhodách, ale na vlastnom presvedčený a zbieraní údajov.

V prípade, že novinár zistí svoje pochybenie aj pri dodržaní všetkých zásad, je povinný zrealizovať okamžitú nápravu svojho konania.

Česť, zákon a verejný záujem

Novinár, ktorý sa riadi Etickým kódexom si uvedomuje existenciu vlastnej cti ale aj cti objektu svojho záujmu. Z toho dôvodu citlivé informácie dotknutej osoby zverejňuje vždy len so súhlasom danej osoby. Výnimku etický kódex udeľuje len v prípade, pokiaľ ide o verejný záujem. Aj v prípade verejného záujmu však žurnalista musí mať na pamäti zákonné predpisy, ako je prezumpcia neviny či zákaz šírenia nenávisti voči rase, náboženskému presvedčeniu či kultúre a sexuálnej orientácii. Pokiaľ s týmito informáciami novinár pracuje, musia vždy súvisieť s kontextom daného článku.

Autorizácia nemá smerovať k zavádzaniu verejnosti

Pokiaľ však etický kódex nastavuje tak prísne pravidlá žurnalistickej praxe, nakoľko môže dôverovať tomu, že žurnalisti neuverejňujú len také informácie, ktoré sú schválené v najvyšších kruhoch? Pravdou je, že autorizácia či dodatočná korekcia článkov respondentmi sú realizované na dennej báze, a však dotknuté osoby môžu zasiahnuť do článku len v obmedzenej miere. Ide skôr o spresnenie než o zmenu poskytnutých informácií. Dôvodom je práve ochrana verejnosti a právo spoločnosti na informácie.

Prostriedky, ktoré nie sú vždy kóšer

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť má právo byť informovaná, hlavne o témach, ktoré sa týkajú verejného blaha, Etický kódex novinárovi umožňuje aj využitie mimoriadnych prostriedkov vo svojej praxi. Ide napríklad o využitie skrytej kamery, neoverených informácií či utajených zdrojov. Využitie takýchto prostriedkov je však dovolené len v prípade, pokiaľ informácie nebolo možné získať iným, možno vhodnejším spôsobom. Tieto prostriedky môžu byť žurnalistom využité len v takom prípade, pokiaľ sú ohrozené dôležité aspekty verejného záujmu. Za tie Etický kódex považuje snahu o zabránenie zneužitia verejnej moci, ochranu života, zdravia a majetku občanov, rovnako ochranu morálky, životného prostredia či kultúrneho dedičstva. V neposlednom rade tu Etický kódex zaraďuje aj ochranu správneho fungovania politického systému.

Etický kódex každej ľudskej profesie je dôležitou súčasťou daných odborov a odvetví. Aj naša redakcia vníma dôležitosť existencie Etického kódexu novinárskej praxe a z dôvodu ochrany svojich čitateľov sa snaží upovedomiť o existencii tohto kódexu. Kódex je možné v jeho úplnej podobe vidieť na stránke www.aonesr.sk

Počuli ste o Bendigstar? Na tomto odkaze sa dozviete viac informácií.O autorovi

Mário Révész

Mário Révész

Moja obľúbená veta začína slovami: "vedeli ste, že...?" V podstate, to som celý ja. Patrím medzi ľudí, ktorých zaujíma z každého rožku-trošku. Z toho dôvodu aj moje články hovoria o vede, zdraví, náboženstve, politike, hudbe, sociálnych veciach atď. V regionovinách som sa rozhodol publikovať svoje názory práve preto, lebo tu môžem byť skutočne slobodný. Nie je potrebné byť niekým, kým nie som. Môžem písať vlastným štýlom a o čom chcem a kedy chcem. Som absolventom Prvého slovenského literárneho gymnázia v Revúcej a absolventom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Pochádzam z juhu stredného Slovenska, a však už nejaký čas žijem v našom hlavnom meste, kde som sa aj dostal do tímu redakcie regionoviny.sk Zaraďujem samého seba medzi mladú generáciu rómov so slovenskou národnosťou, ktorí dokážu šíriť medzi ostatných vzdelanosť, spolupatričnosť a pohodu.Iné články0 Komentárov

Bez komentára/ov!

Momentálne neexistujú žiadne komentáre, chcete ich pridať?

Napíšte komentár

Komentovať môžu iba registrovaní používatelia.

Rádio Extra

Free Shoutcast HostingRadio Stream Hosting

Dnes je:

KALENDÁR

júl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Partner

Zdravie a krása