Regionoviny
Všeobecná lekárka je po prvýkrát nominovaná na prestížne ocenenie Krištáľové krídlo

 AKTUALITY
 • Záhrada kvitnúcich kvetov od Ivety Bencovej v Galérii SPP Prvý jarný týždeň bude v Galérii SPP patriť otvoreniu výstavy Záhrada slovenskej výtvarníčky Ivety Bencovej, ktorá naplní priestor rozkvitnutými kvetmi. Návštevníci si môžu pozrieť expozíciu malieb, ako aj keramických objektov....
 • SVETOVÝ DEŇ VODY 2023 Asociácia vodárenských spoločností si 22. marca pripomína Svetový deň vody, ktorý každoročne vyhlasuje Organizácia spojených národov. Tento rok sa zameriava na urýchlenie zmien na vyriešenie krízy v oblasti vody a...
 • Lučenec: V mestskom sade pribudli SLNEČNÉ HODINY Slnečné hodiny sú prastarým prostriedkom na meranie času. Rotácia Zeme spôsobuje zdanlivý pohyb Slnka po oblohe. Slnko vrhá tieň, ktorý potom za pomoci tienidla a stupnice ukazuje čas. Najstaršie zmienky...
 • Novembrový program v Novohradskom múzeu a galérii Aj tentokrát vám Novohradské múzeum a galéria prináša krátky program na november. Určite je sa na čo tešiť, ponuka je pestrá. Rôzné hry či aktivity najmä pre deti. A samozrejme...
 • Festival AMAVET má už 25 rokov Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) vás pozýva na jubilejné finále súťaže – 25. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET 2022. Podujatie sa uskutoční v dňoch 7. a 8....
Všeobecná lekárka je po prvýkrát nominovaná na prestížne ocenenie Krištáľové krídlo
01 marca
09:36 2022

Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva vyjadruje nesmiernu hrdosť z nominácie svojej členky MUDr. Adriany Šimkovej na ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii Medicína a veda.

 • Krištáľové krídlo je ocenenie udeľované každoročne od roku 1997 osobnostiam na Slovensku, ktoré dosiahli vo svojom odvetví mimoriadnu odbornosť a úspech. Hlavnou myšlienkou Krištáľového krídla je podľa organizátorov „objavovanie a vyzdvihnutie jedinečných ľudí a ich profesionálnych výkonov, ktoré si zaslúžia úctu“.

„Napriek tomu, že bol rok 2021 poznačený pandémiou, každá kategória priniesla množstvo silných nominácií, výnimočných osobností a počinov, z ktorých bolo náročné vybrať tri najvýznamnejšie,“ informovala riaditeľka Krištáľového krídla Katarína Srkala. Z vyše 140 nominácií za rok 2021, ktoré do odborných diskusií priniesli porotcovia, ale aj široká verejnosť, sa do finálneho výberu dostalo 27 nominácií.

Nomináciou v kategórii Medicína a veda sa všeobecná lekárka pre dospelých, hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky MUDr. Šimková Adriana, Phd.,zaraďuje v histórii oceňovania do zoznamu takých osobností, akými sú napríklad Eva Siracká, Pavel Traubner, Jaroslav Siman, Silvia Pastoreková, Štefan Luby, Róbert Hatala, Boris Klempa či Pavol Čekan, ktorí získali toto ocenenie v predchádzajúcich ročníkoch.

Za rok 2021 sú v kategórii Medicína a veda nominovaní: prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.,

prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott. ric., MHA, FAAAAI a „naša“ MUDr. Adriana Šimková, PhD. Je to vôbec po prvýkrát v histórii udeľovania oceňovania, čo je všeobecná lekárka nominovaná na toto prestížne ocenenie.

MUDr. Adrianu Šimkovú zastihla pred pár dňami takáto správa:

Dovoľujem si Vám oznámiť, že na základe návrhu verejnosti a po posúdení odbornej poroty pre kategóriu Medicína a veda ste boli s dvoma ďalšími významnými osobnosťami nominovaná na cenu Krištáľové krídlo za rok 2021.

„Som veľmi milo prekvapená a beriem to tak, že aj ‚obyčajný‘ všeobecný lekár, ktorý má svoju ambulanciu a dennodenne sa stará o svojich pacientov, to môže dotiahnuť medzi osobnosti, ktoré sú nominované na Krištáľové krídlo. Sú to väčšinou ľudia, ktorí dosiahli naozaj úspechy hodné spoločenského povšimnutia, a ktorí menia našu spoločnosť k lepšiemu,“ hovorí o svojich pocitoch z nominácie MUDr. Adriana Šimková.

Na margo skutočnosti, že je v histórii Krištáľového krídla v kategórii Medicína a veda vôbec prvou všeobecnou lekárkou nominovanou na toto ocenenie hlavná odborníčka konštatuje: „Určite je to historický prelom vo vnímaní všeobecného lekárstva spoločnosťou. Predstavuje to však pre mňa aj motiváciu pre mladých lekárov na zmenu vnímania odborníkov nášho medicínskeho odboru v očiach laickej verejnosti z ‚vypisovača‘ výmenných lístkov na skutočných odborníkov, ktorí sa môžu porovnávať s kapacitami na úrovni profesorov, docentov, rektorov univerzít, teda odborníkov pracujúcich na špičkových pracoviskách. Ale všeobecné lekárstvo tiež patrí medzi špičky a ostatným odbornostiam sa môžeme prinajmenšom rovnať.“

Za dva roky pandémie sa podľa nej ukázalo, že všeobecné lekárstvo má nezastupiteľné miesto v systéme zdravotnej starostlivosti. „Naozaj sa ukázala dôležitosť všeobecného lekárstva, pretože my, všeobecní lekári, sme boli pre pacientov a celý systém zdravotnej starostlivosti prvým kontaktom a všeobecní lekári sa starali počas celej pandémie nielen o ‚covidových‘, ale aj o ‚bežných‘ pacientov. V tomto sme boli v systéme zdravotnej starostlivosti počas tohto náročného obdobia naozaj jedineční.“

Dva roky pandémie prinášali aj do oblasti všeobecného lekárstva každý deň nové a nové výzvy. MUDr. Adriana Šimková ako hlavná odborníčka pre všeobecné lekárstvo MZ SR spravila veľký kus práce aj prípravou podkladov pre kolegov, ako zvládnuť náročné obdobie pandémie. „Veľmi si cením skutočnosť, že ak sme aj pripravili postup, ktorý sa mal dostať k lekárom do terénu, tak sa tam aj dostal. V tomto smere oceňujem prístup vyšších územných celkov, ktoré ma samy iniciatívne oslovili, aby som im poskytla materiály, ktoré neskôr distribuovali jednak poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, a aj pacientom samotným. Vynikajúca bola aj spolupráca s Ministerstvom zdravotníctva SR, s ktorým sme napríklad naposledy vypracovali 6 užitočných rád pre pacienta, ako znižovať pravdepodobnosť, že omikron spôsobí vážnejšie problémy.“ Podľa Adriany Šimkovej sú takéto materiály dôležité, pretože dávajú pacientovi návod, aby vedel, čo má v danej situácii robiť.

Dva roky pandémie však neboli len o zvládaní pandémie samotnej, pretože na jej pozadí sa riešili aj iné zásadné problémy všeobecného lekárstva na Slovensku. Podľa MUDr. Adriany Šimkovej pandémia v prvom rade zmenila obraz ambulancie všeobecného lekára, keď k personálu v zložení lekár – sestra pribudli ďalšie sestry alebo administratívni pracovníci, aby sa zvládol čo najvyšší počet pacientov. Naučila ich však aj pracovať s novými prístrojmi, napríklad pri manažmente pacienta s kyslíkovými koncentrátormi. Mnohí lekári dokázali svojich pacientov pri vhodne nastavenej liečbe týmito prístrojmi zachrániť priamo doma. „Edukovali sme pacientov v používaní pulzného oxymetra. Tento malý prístroj patril predtým len do nemocníc a do rúk záchranárov, a teraz prišiel so všeobecnými lekármi do domácností. Pohľad na všeobecnú ambulanciu sa úplne zmenil.“ A podľa MUDr. Adriany Šimkovej sa zmenil aj pohľad na význam telemedicíny. „Vďaka pandémii sme išli niekedy až za hranice našich očakávaných možností, ale ukázali sme, že ich dokážeme so cťou a odborne zvládnuť!“

Na pozadí problémov, ktoré spôsobila pandémia, prebiehali aj dôležité zmeny posúvajúce odbor všeobecného lekárstva dopredu. „Máme nový štandard, ktorý určuje, ako správne manažovať pacienta s prediabetes, vznikol štandard aj pre telemedicínu u pacientov s vysokým krvným tlakom. Toto všetko vzniklo popri kreovaní štandardov pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre ochorenia súvisiacich s pandémiou. Bol to veľký tlak, s ktorým sme sa museli v tomto náročnom období vyrovnať. Ale všeobecní lekári podľa mňa zabrali nie na sto, ale na dvesto percent,“ hovorí s úsmevom.

Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR MUDr. Adriana Šimková má z nominácie na Krištáľové krídlo v kategórii Medicína a veda naozaj veľkú radosť. „Vnímam to ako dar, akoby som dosiahla strop, a beriem to ako zadosťučinenie, že niekto si všíma vašu prácu, to, čo robíte, aj keď idete po malých schodíkoch hore, aj keď padnete, stále sa zdvihnete a idete ďalej dopredu, a že sa naozaj môžete dostať až takto vysoko.“

Nielen možné ocenenie, ale už aj samotnú nomináciu na Krištáľové krídlo považuje doktorka Adriana Šimková za veľkú poctu. „Určite to beriem ako cenu pre všetkých všeobecných lekárov na Slovensku, pretože ako hlavná odborníčka reprezentujem všetkých všeobecných lekárov Slovenska. Na druhej strane mi však táto nominácia priniesla ďalšiu motiváciu k osobnostnému odbornému rastu. Hovorí mi, že to, čo robím, robím dobre, a čo sa dá zlepšiť, môžem stále zlepšovať. Posúvaním hraníc vo vlastnom osobnostnom odbornom raste môžem dokazovať, že aj hranice všeobecného lekárstva sa dajú posúvať stále dopredu a otvárať tak možnosť získať preň v systéme zdravotnej starostlivosti dôstojné miesto, ktoré mu právom patrí.“

Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva MUDr. Adriane Šimkovej, Phd.,

K nominácii srdečne gratuluje a verí, že ocenenie Krištáľové krídlo aj získa. V súvislosti s jej nasadením a zanietením rovnako ďakuje za propagáciu odboru všeobecného praktického lekárstva na Slovensku.

………………….

25. ročník prestížneho ocenenia Krištáľové krídlo za rok 2021

Hlavnou myšlienkou ocenenia je zviditeľňovať významné osobnosti, ktoré v rôznych oblastiach spoločenského života dosiahli výrazné úspechy. Nomináciami na ocenenia a ďalšími aktivitami Nadácia Krištáľové krídlo každoročne motivuje vynikajúcich umelcov, vedcov a iných odborníkov, aby svojimi vedomosťami, schopnosťami a talentom prispievali k napredovaniu spoločnosti. Ocenenia sú udeľované v desiatich kategóriách. Návrhy do jednotlivých kategórií mala možnosť zasielať široká verejnosť do 30. novembra 2021. Následne boli všetky návrhy posúdené odbornými porotami, ktoré vybrali tri nominácie v každej oblasti. O laureátovi ceny v jednotlivých kategóriách rozhodovali členovia odbornej poroty tajným hlasovaním. V príslušnej kategórii sa laureátom stane vždy len jedna osobnosť, a to tá, ktorá získa v tajnom hlasovaní najviac bodov. Hlasovanie je zapečatené v obálkach až do konania galavečera. Mená ocenených sa verejnosť dozvie na slávnostnom galavečeri.

Slávnostné odovzdávanie Krištáľového krídla bude 20. 3. 2022 o 20.30 hodine v Sále opery a baletu novej budovy Slovenského národného divadla v Bratislave v priamom prenose na Jednotke RTVS.

Cenou ja soška Krištáľové krídlo. Autorom pôvodnej, vytvorenej zo skla a bieleho zlata, je slovensko-grécky sklár, sochár a dizajnér Achillleas Sdoukos. V roku 2020 (23. ročník) bola soška inovovaná. Nová cena z „krehkého krištáľového skla a silného bronzu“ je výsledkom odbornej spolupráce výtvarných umelcov – sochára Jána Ťapáka a Patrika Illa.

Cena Krištáľové krídlo za rok 2021 sa udeľuje v týchto kategóriách:

 • hudba
 • divadlo a audiovizuálne umenie
 • publicistika a literatúra
 • medicína a veda
 • šport
 • hospodárstvo
 • inovácie a startupy
 • výtvarné umenie
 • filantropia
 • mimoriadna cena za celoživotné dielo, mimoriadny úspech v zahraničí alebo iný významný počin

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke www.kristalovekridlo.sk a sociálnych sieťach Facebook a Instagram Krištáľového krídla.

O hlavnej odborníčke MZ SR pre všeobecné lekárstvo MUDr. Adriane Šimkovej:

MUDr. Šimková Adriana, PhD., je všeobecnou lekárkou a internistkou. Okrem ambulantnej praxe je zároveň aj hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecné lekárstvo. Zastáva aj funkciu vedúcej odbornej pracovnej skupiny pre Štandardné diagnostické a terapeutické postupy. Je prvou autorkou viacerých postupov, podľa ktorých všeobecní lekári manažujú pacientov s arteriálnou hypertenziou alebo prediabetes. Počas pandémie COVID-19 usmerňovala prácu VL, publikovala postupy pre ambulantnú liečbu, vypracovala taktiež praktické rady pre domácu liečbu COVID pozitívnych pacientov a ich príbuzných. Tieto boli následne publikované na stránkach MZ SR, regionálnych úradoch verejného zdravotníctva alebo vyšších územných celkov. Keď v apríli 2020 zasiahla pandémia Domov sociálnych služieb v Pezinku, prevzala starostlivosť o klientov aj zamestnancov a do dnešného dňa v tomto zariadení pôsobí ako všeobecná lekárka. Podľa hesla „kde je vôľa, tam je cesta“ považuje svoju prácu za poslanie a svojím prístupom k pacientom, kontinuálnym vzdelávaním sa a osobným nasadením zatraktívňuje všeobecné lekárstvo pre nasledujúce generácie mladých lekárov. 

Profesionálny životopis

MUDr. Šimková Adriana, PhD.

Vzdelanie

1999 – 2005 Lekárska fakulta UK v Bratislave

2011 Atestácia v odbore všeobecné lekárstvo (SZU Bratislava)

2013 Obhajoba dizertačnej práce na LF UK v Bratislave v odbore vnútorné choroby

2013 Certifikát z brušnej sonografie u dospelých (SZU Bratislava)

2013 Atestácia v odbore vnútorné choroby (euroatestácia, LF UK Bratislava)

Profesionálne skúsenosti

2005 – 2012 sekundárna lekárka na I. internej klinike LF UK Bratislava

Od r. 2012 odborný garant všeobecnej ambulancie pre dospelých DUO medical, s. r. o., v Pezinku

Od r. 2016 odborný garant ambulancie pre vnútorné choroby DUO medical, s. r. o.

Od r. 2014 vykonávanie abdominálnych sonogarfií na rtg pracovisku BPB MED v Pezinku

Od r. 2014 externý učiteľ všeobecného lekárstva na LFUK

Od r. 2014 člen Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva (SSVPL)

Od r. 2017 odborný garant projektu Život bez antibiotík

Od r. 2018 zmluvný lekár Ministerstva vnútra SR (poskytovanie a zabezpečenie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre príslušníkov policajného zboru a hasičského a záchranného zboru)

2018 Cena za vedu a techniku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v kategórii „Osobnosť vedy a techniky“ za prínos k odhaľovaniu asymptomatických pacientov vo vyššom riziku kardiovaskulárnych ochorení s cieľom zabrániť ich komplikáciám

2019 Členka Komisie MZ pre štandardné diagnostické a terapeutické postupy

2019 Členka Komisie MZ SR pre tvorbu nových a inovatívnych postupov pre výkon prevencie

2019 Členka Vedeckého výboru WONCA Europe 2019 v Bratislave

2019 Hlavný odborník MZ SR pre všeobecné lekárstvo

2021 Ocenenie (Pamätný list) predsedu Bratislavského samosprávneho kraja za činnosť počas pandémie

Zdroj: Katarína ZvonárováO autorovi

admin

adminIné články0 Komentárov

Bez komentára/ov!

Momentálne neexistujú žiadne komentáre, chcete ich pridať?

Napíšte komentár

Komentovať môžu iba registrovaní používatelia.

Rádio Extra

Free Shoutcast HostingRadio Stream Hosting

Dnes je:

KALENDÁR

júl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Partner

Zdravie a krása