DOD Mediamatika: „Obojživelný“ študijný program na pôde UK v Martine

233 x Prečítané Bez komentára

Dňa 1. marca 2019 v priestoroch Univerzity Komenského v Martine sa po prvý raz v histórii otvorili o 10.00 hod. brány nového študijného odboru s názvom Mediamatika. „Obojživelník“, ktorý okrem humanitného zamerania ponúka i technickú časť s využitím do praxe. Deň otvorených dverí priniesol nielen zaujímavé poznatky, ale aj informácie ohľadom možného štúdia v akademickom roku 2019/2020.

Bohato informačne nabitý program odštartovalo video prezentáciou projektu IKAROS. Na základe ukážky mali návštevníci, ako aj potenciálni študenti vidieť, čo ponúka odbor a ako je možné získané znalosti pretaviť do reálneho využitia. Po úvodnom moderátorskom príhovore slovo prevzala odborná asistentka RND. Eva Capková, PhD. a bližšie predstavila Mediamatiku ako aj to, čo všetko sa ukrýva za jej významom i využiteľnosť v každodennom živote.

Všetkým prítomným dôkladne zdôraznila, že po dlhoročnej lekárskej tradícií na Univerzite Komenského (ďalej len UK) v Martine bude možnosť študovať okrem medicíny aj odbor zameraný na humanitné vedy s využitím IKT technológií. Ideálne spojenie dvoch prvkov, ktoré sú v súčasnej dobe dosť potrebné, avšak často krát veľmi podceňované.

Moderný svet ponúka ľuďom množstvo informácií, čo spôsobuje informačnú presýtenosť. Mediamatika ako nový študijný odbor na UK ponúka záujemcom pracovať s rôznymi druhmi informácií – ústnymi, písomnými, vizuálnymi či audio. Absolvent nadobudne schopnosť nielen chápať ich význam, vedieť správne pochopiť či dokonca vizualizovať a interpretovať vhodným spôsobom širšej verejnosti.

Čím je štúdium Mediamatiky výnimočné na UK?

Akademický rok 2019/2020 ponúka 20 nádejným študentom získať kreatívne štúdium pod vedením kvalitných vyučujúcich. Okrem iného získajú individuálny prístup s prepojením na prax i väčší priestor pre sebarealizáciu. V neposlednom rade sa z nich stávajú partneri do diskusie a členovia rozvíjajúcej sa komunity mediamatikov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Študijný odbor využíva aj prvky praktického vyučovania u zamestnávateľa vzhľadom na rozbehnuté spolupráce ako napríklad s IBM, Tomatoes.sk, Visual Gang a pod. Priebežne sa rokuje aj s ďalšími spoločnosťami v tejto oblasti. Študenti majú možnosť nazbierané vedomosti ihneď aplikovať v praxi a tým overiť ich použiteľnosť. Získané zručnosti ocenia nielen oni, predovšetkým budúci zamestnávatelia.

Absolvent po vyštudovaní sa môže realizovať v pracovných pozíciách zameraných na kreativitu, webovú analýzu či ako dizajnéra webového priestoru. Množstvo získaných znalosti je použiteľných napríklad v digitálnych a marketingových agentúrach, mediálnych spoločnostiach alebo sa absolvent uplatní ako freelancer (nezávislý profesionál) a rozbehne si vďaka zaujímavému projektu vlastný biznis.

Cestovanie, nové kultúry, zahraničné vzťahy…

Okrem výhod študovania Mediamatiky predstavil návštevníkom doktorand Mgr. Juraj Grečnár aj stránku študentského života na UK. Medzinárodná integrácia umožňuje študentom zavítať do krajín EÚ a spoznať novú kultúru. UK ponúka svojím študentom v rámci projektu Erasmus+ výmenný pobyt na zahraničnej univerzite s príbuznými odbormi, pričom je možné získať štipendium vo výške 420 až 520 € na 12 mesiacov. Obrovská výhoda spočíva najmä v nadväzovaní medzinárodných kontaktov, možných spoluprác a predovšetkým zdokonaľovaní cudzieho jazyka.

Dajte svojmu štúdiu „zelenú“ na Mediamatike

Mediamatika má momentálne akreditovaný iba bakalársky stupeň, pričom do dvoch rokov sa počíta s otvorením aj magisterského štúdia. Záujemcovia majú možnosť vyplniť prihlášku prostredníctvom webu prihlaska.sk, pripadne e-prihlaska.uniba.sk. Po jej vyplnení je potrebné ju vytlačiť, podpísať a odoslať na adresu fakulty najneskôr do 31. marca 2019. Tiež je potrebné uhradiť administratívny poplatok vo výške 40 € a pripojiť životopis. Bližšie informácie o prijímacom konaní nájdete na mediamatika.sk.

Autor: Matej Somr, Foto: facebook.com/mediamatika

V rubrike : Školy, Žilinský kraj

O autorovi

Avatar

Súvisiace články

Môžete napísať komentár

Komentujte a podeľte sa o svoje myšlienky

Jediné pozitívne rádio

Partner

Zdravie a krása